Soi kèo 247
NHẬN ĐỊNH HÔM NAY

Vòng loại World Cup Khu vực châu Á

17:25

15/06/2021

17:25 - 15/06/2021 | Vòng loại World Cup Khu vực châu Á

logo

Nhật Bản

0.81*3*1.01 (Châu Á)

1.03/12.00/21.00 (Châu Âu)

0.86*3.5/4*0.94 (Tài xỉu)

logo

Kyrgyzstan

Vòng loại World Cup Khu vực châu Á

23:00

15/06/2021

23:00 - 15/06/2021 | Vòng loại World Cup Khu vực châu Á

logo

Australia

0.78*0.5/1*1.04 (Châu Á)

1.60/3.60/4.65 (Châu Âu)

0.97*2.5*0.83 (Tài xỉu)

logo

Jordan

Euro 2020

23:00

15/06/2021

23:00 - 15/06/2021 | Euro 2020

logo

Hungary

0.92*-0.5/1*0.90 (Châu Á)

4.25/3.70/1.74 (Châu Âu)

0.95*2.5*0.85 (Tài xỉu)

logo

Bồ Đào Nha

Euro 2020

23:00

15/06/2021

23:00 - 15/06/2021 | Euro 2020

logo

Hungary

0.92*-0.5/1*0.90 (Châu Á)

4.25/3.70/1.74 (Châu Âu)

0.95*2.5*0.85 (Tài xỉu)

logo

Bồ Đào Nha

Euro 2020

23:00

15/06/2021

23:00 - 15/06/2021 | Euro 2020

logo

Hungary

0.92*-0.5/1*0.90 (Châu Á)

4.25/3.70/1.74 (Châu Âu)

0.95*2.5*0.85 (Tài xỉu)

logo

Bồ Đào Nha

Euro 2020

23:00

15/06/2021

23:00 - 15/06/2021 | Euro 2020

logo

Hungary

0.92*-0.5/1*0.90 (Châu Á)

4.25/3.70/1.74 (Châu Âu)

0.95*2.5*0.85 (Tài xỉu)

logo

Bồ Đào Nha

Euro 2020

23:00

15/06/2021

23:00 - 15/06/2021 | Euro 2020

logo

Hungary

0.92*-0.5/1*0.90 (Châu Á)

4.25/3.70/1.74 (Châu Âu)

0.95*2.5*0.85 (Tài xỉu)

logo

Bồ Đào Nha

Vòng loại World Cup Khu vực châu Á

23:30

15/06/2021

23:30 - 15/06/2021 | Vòng loại World Cup Khu vực châu Á

logo

Iran

0.76*0.5/1*1.06 (Châu Á)

1.58/3.35/5.30 (Châu Âu)

0.84*2*0.96 (Tài xỉu)

logo

Iraq

Vòng loại World Cup Khu vực châu Á

23:45

15/06/2021

23:45 - 15/06/2021 | Vòng loại World Cup Khu vực châu Á

logo

Thái Lan

0.90*0.5*0.92 (Châu Á)

1.90/3.30/3.45 (Châu Âu)

1.00*2.5*0.80 (Tài xỉu)

logo

Malaysia

Vòng loại World Cup 2022

23:45

15/06/2021

23:45 - 15/06/2021 | Vòng loại World Cup 2022

logo

United Arab Emirates

0.95*1*0.87 (Châu Á)

1.51/3.95/4.95 (Châu Âu)

0.80*2.5*1.00 (Tài xỉu)

logo

Việt Nam

Vòng loại World Cup 2022

23:45

15/06/2021

23:45 - 15/06/2021 | Vòng loại World Cup 2022

logo

United Arab Emirates

0.95*1*0.87 (Châu Á)

1.51/3.95/4.95 (Châu Âu)

0.80*2.5*1.00 (Tài xỉu)

logo

Việt Nam

Vòng loại World Cup Khu vực châu Á

01:00

16/06/2021

01:00 - 16/06/2021 | Vòng loại World Cup Khu vực châu Á

logo

Trung Quốc

0.78*0*1.04 (Châu Á)

2.39/2.99/2.73 (Châu Âu)

-0.96*2/2.5*0.76 (Tài xỉu)

logo

Syria

Euro 2021

02:00

16/06/2021

02:00 - 16/06/2021 | Euro 2021

logo

Đức

1.00*0/0.5*0.82 (Châu Á)

2.29/3.25/2.97 (Châu Âu)

0.86*2/2.5*0.94 (Tài xỉu)

logo

Pháp

Euro 2021

02:00

16/06/2021

02:00 - 16/06/2021 | Euro 2021

logo

Đức

1.00*0/0.5*0.82 (Châu Á)

2.29/3.25/2.97 (Châu Âu)

0.86*2/2.5*0.94 (Tài xỉu)

logo

Pháp

Euro 2021

02:00

16/06/2021

02:00 - 16/06/2021 | Euro 2021

logo

Đức

1.00*0/0.5*0.82 (Châu Á)

2.29/3.25/2.97 (Châu Âu)

0.86*2/2.5*0.94 (Tài xỉu)

logo

Pháp

Euro 2021

02:00

16/06/2021

02:00 - 16/06/2021 | Euro 2021

logo

Đức

1.00*0/0.5*0.82 (Châu Á)

2.29/3.25/2.97 (Châu Âu)

0.86*2/2.5*0.94 (Tài xỉu)

logo

Pháp

Euro 2021

02:00

16/06/2021

02:00 - 16/06/2021 | Euro 2021

logo

Đức

1.00*0/0.5*0.82 (Châu Á)

2.29/3.25/2.97 (Châu Âu)

0.86*2/2.5*0.94 (Tài xỉu)

logo

Pháp

Euro 2021

20:00

16/06/2021

20:00 - 16/06/2021 | Euro 2021

logo

Nga

0.80*0.5/1*1.08 (Châu Á)

1.62/3.70/5.20 (Châu Âu)

0.91*2/2.5*0.95 (Tài xỉu)

logo

Phần Lan

Euro 2021

20:00

16/06/2021

20:00 - 16/06/2021 | Euro 2021

logo

Nga

0.80*0.5/1*1.08 (Châu Á)

1.62/3.70/5.20 (Châu Âu)

0.91*2/2.5*0.95 (Tài xỉu)

logo

Phần Lan

Euro 2021

20:00

16/06/2021

20:00 - 16/06/2021 | Euro 2021

logo

Nga

0.80*0.5/1*1.08 (Châu Á)

1.62/3.70/5.20 (Châu Âu)

0.91*2/2.5*0.95 (Tài xỉu)

logo

Phần Lan

Euro 2021

20:00

16/06/2021

20:00 - 16/06/2021 | Euro 2021

logo

Nga

0.80*0.5/1*1.08 (Châu Á)

1.62/3.70/5.20 (Châu Âu)

0.91*2/2.5*0.95 (Tài xỉu)

logo

Phần Lan

Euro 2021

20:00

16/06/2021

20:00 - 16/06/2021 | Euro 2021

logo

Nga

0.80*0.5/1*1.08 (Châu Á)

1.62/3.70/5.20 (Châu Âu)

0.91*2/2.5*0.95 (Tài xỉu)

logo

Phần Lan

Euro 2020

23:00

16/06/2021

23:00 - 16/06/2021 | Euro 2020

logo

Thổ Nhĩ Kỳ

0.95*0/0.5*0.93 (Châu Á)

2.21/3.30/3.05 (Châu Âu)

0.96*2/2.5*0.90 (Tài xỉu)

logo

Wales

Euro 2020

23:00

16/06/2021

23:00 - 16/06/2021 | Euro 2020

logo

Thổ Nhĩ Kỳ

0.95*0/0.5*0.93 (Châu Á)

2.21/3.30/3.05 (Châu Âu)

0.96*2/2.5*0.90 (Tài xỉu)

logo

Wales

Euro 2020

23:00

16/06/2021

23:00 - 16/06/2021 | Euro 2020

logo

Thổ Nhĩ Kỳ

0.95*0/0.5*0.93 (Châu Á)

2.21/3.30/3.05 (Châu Âu)

0.96*2/2.5*0.90 (Tài xỉu)

logo

Wales

Euro 2020

23:00

16/06/2021

23:00 - 16/06/2021 | Euro 2020

logo

Thổ Nhĩ Kỳ

0.95*0/0.5*0.93 (Châu Á)

2.21/3.30/3.05 (Châu Âu)

0.96*2/2.5*0.90 (Tài xỉu)

logo

Wales

Euro 2020

23:00

16/06/2021

23:00 - 16/06/2021 | Euro 2020

logo

Thổ Nhĩ Kỳ

0.95*0/0.5*0.93 (Châu Á)

2.21/3.30/3.05 (Châu Âu)

0.96*2/2.5*0.90 (Tài xỉu)

logo

Wales

Euro 2021

02:00

17/06/2021

02:00 - 17/06/2021 | Euro 2021

logo

Ý

1.00*0.5/1*0.88 (Châu Á)

1.76/3.55/4.40 (Châu Âu)

0.91*2/2.5*0.95 (Tài xỉu)

logo

Thụy Sĩ

Euro 2021

02:00

17/06/2021

02:00 - 17/06/2021 | Euro 2021

logo

Ý

1.00*0.5/1*0.88 (Châu Á)

1.76/3.55/4.40 (Châu Âu)

0.91*2/2.5*0.95 (Tài xỉu)

logo

Thụy Sĩ

Euro 2021

02:00

17/06/2021

02:00 - 17/06/2021 | Euro 2021

logo

Ý

1.00*0.5/1*0.88 (Châu Á)

1.76/3.55/4.40 (Châu Âu)

0.91*2/2.5*0.95 (Tài xỉu)

logo

Thụy Sĩ

Euro 2021

02:00

17/06/2021

02:00 - 17/06/2021 | Euro 2021

logo

Ý

1.00*0.5/1*0.88 (Châu Á)

1.76/3.55/4.40 (Châu Âu)

0.91*2/2.5*0.95 (Tài xỉu)

logo

Thụy Sĩ

Euro 2021

02:00

17/06/2021

02:00 - 17/06/2021 | Euro 2021

logo

Ý

1.00*0.5/1*0.88 (Châu Á)

1.76/3.55/4.40 (Châu Âu)

0.91*2/2.5*0.95 (Tài xỉu)

logo

Thụy Sĩ

Soi kèo Tài Xỉu Ý vs Thụy Sĩ, 2h00 ngày 17/6 dự đoán Euro 2021
Soi kèo Tài Xỉu Ý vs Thụy Sĩ, 2h00 ngày 17/6 dự đoán Euro 2021

Soi Kèo Euro

Chúng ta đã có trận đấu rất tưng bừng trong ngày ra quân khi Ý ghi được tới 3 bàn thắng vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên với Thuỵ Sĩ thì Ý khó lòng thắng...

Soi kèo Argentina vs Chile, 4h00 ngày 15/6 dự đoán Copa America
Soi kèo Argentina vs Chile, 4h00 ngày 15/6 dự đoán Copa America

Soi Kèo Đội Tuyển

Chile đã suy yếu đi rất nhiều và không còn được đánh giá cao ở giải đấu lần này. Argentina lại đang giữ được phong độ ấn tượng cùng lực lượng...